Top lišta
KMT-F > Konference Srní 2023 > Přihláška
CZ

Jednota českých matematiků a fyziků
Jednota českých
matematiků a fyziků
Fyzikální pedagogická
společnost


Jednota českých matematiků a fyziků
Jednota českých
matematiků a fyziků
pobočka Plzeň


Západočeská univerzita v Plzni
oddělení fyziky
Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni


Plzeňský kraj

FAST ČR
FAST ČR

Hotely Srní

Elixír do škol
Nadace ČS

Nakladatelství Fraus, s.r.o.
Nakladatelství Fraus

ZpČAS
Západočeská pobočka České astronomické společnosti

Mediální partner
ČČF
Československý časopis pro fyziku

Závazná přihláška na konferenci

Zbývá 17 míst.
Titul před Jméno* Příjmení* Titul za
Pracoviště:
Adresa, na kterou bude směřovat případná korespondence:
E-mail*: Telefon:

Příspěvek
na téma:
Požaduji zajistit (kromě počítače s dataprojektorem, internetu, 230 V AC):
Předpokládaná délka vystoupení (standard 10 min + 10 min diskuze):
Anotace příspěvku (5–6 vět):

Ubytování
(platba převodem na číslo účtu, lze i na fakturu)
Požaduji zajištění noclehu (včetně snídaně formou bufetu):
Pokoj:
Požadavky na ubytování (chci bydlet s, ...):

Strava
(platba převodem na číslo účtu, lze i na fakturu)
Požaduji zajištění stravy (teplý bufet, kromě nedělní večeře, to bude jen bagetka):
pátek 28. 4.
sobota 29. 4.
neděle 30. 4.
pondělí 1. 5.
Požadavky na stravu (dieta, vegetarián, BLP, ...):

Vložné
(platba převodem na číslo účtu, lze i na fakturu)
Vložné (velmi pozdní registrace, od 28. 3. 2023, 23:59):

Faktura
(vyplňte pouze v případě, že požadujete zaslat fakturu k platbě)
Fakturační údaje (adresa instituce, IČO, konstantní symbol, specifický symbol, apod.):

Osvědčení
(vyplňte pouze v případě, že požadujete osvědčení uznatelné v rámci DVPP)
Datum a místo narození (ve formátu dd. mm. rrrr, město):

Ostatní
(platba při prezenci v hotovosti)
Zúčastním se: (750 Kč)


Platbu (vložné, strava a ubytování) zašlete na účet pořadatele nejpozději do 4. 4. 2023
 
FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZČU V PLZNI / FACULTY OF EDUCATION PLZEN - http://kof.zcu.cz