logo_zcu  

Fakulta pedagogická

Oddělení fyziky

logo_kmt_of  
 
  Základní informace
    Historie fyziky na FPE
    Personální obsazení

  Studium
    Přijímací zkoušky
    Studijní materiály
    Otázky k dílčím zkouškám
    Dohoda s katedrou fyziky FAV
    Konzultační hodiny
    Souborné postupové zkoušky  
    Témata SVOČ
    Bakalářské a diplomové práce
    Státní závěrečné zkoušky
    Rigorózní zkoušky a titul PhDr.
    Doktorské studium
    Stránky doktorandi pro praxi
    Disertační práce

  Činnost oddělení
    Publikační činnost
    Projekty a granty
    Konference
    Mezinárodní spolupráce

  Akce oddělení
    Přednášky pro veřejnost
    Dny vědy
    Mladý Sisyfos
    Veletrh nápadů XIII
    
  Akreditace
    BC2003
    MGZŠ2003
    MGSŠ2003
    DR2003

  Další informace
    Odkazy
    Programy ke stažení

  Školská fyzika

  Fyzikální olympiáda

  Astronomická olympiáda

  
 

V poslední době je patrný všeobecný, celosvětový trend poklesu zájmu o přírodovědné a technické obory. Jednou z mnoha příčin tohoto jevu je i to, že se na školách ve snaze dodržet osnovy při sníženém počtu hodin zapomíná na některé atraktivní obory s návazností na jiné předměty. Rovněž se na řadě středních škol vždy najde několik talentovaných studentů, které fyzika baví a snaží se rozšiřovat si své znalosti. Ve snaze zvýšit přitažlivost fyzikálních oborů se kolektiv katedry obecné fyziky FPE ZČU rozhodl nabídnout středním školám soubor zajímavých přednášek s řadou atraktivních experimentů:


Doc. PaedDr. Václav Havel, CSc.:
1. Supravodivost a její užití ve vědě a technické praxi
2. Základy metrologie
3. Magnetické vlastnosti látek
4. Mechanika těles s proměnnou hmotností
 
Doc. Dr. Ing. Karel Rauner:
1. Historie kalendářů a letopočty používané v moderní době
2. Psychokinetika a fyzika
3. Fyzikální odhad a některé paradoxní jevy
4. Mendělejevova periodická tabulka z pohledu fyziky 
5. Fyzikální hračky – pro ZŠ
6. Nové principy displejů a televizních obrazovek
 
Dr. Ing. Josef Petřík:
1. Elektronické hudební nástroje
2. Hudební zvuk-tón a jeho základní vlastnosti
3. Některé fyzikální děje v klasických hudebních nástrojích
 
RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D.:
1. Entropie a nerovnovážné systémy
2. Zajímavé jevy vlnové optiky
3. Fyzika nízkých teplot
4. Fyziologie oka, optické klamy a teorie barevného vidění
5. Některé jevy atmosférické optiky
 
RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.:
1. Kvarková struktura hmoty
2. Terestrické planety
3. Obří planety a soustavy jejich měsíců
4. Planetky a hrozba jejich srážky se Zemí
5. Komety
6. Extrasolární planety
7. Mlhoviny, hvězdokupy, galaxie
8. Galaxie včera, dnes a zítra
9. Úvod do kosmologie
10. Současný stav kosmologie - rozpínání vesmíru se zrychluje!
11. Slunce
12. Pluto?!
 
PaedDr. Josef Kepka, CSc.:
1. Významné fyzikální objevy a jejich význam pro rozvoj vědy a techniky
 
Mgr. Jan Duršpek:
1. Od fonendoskopu k magnetické rezonanci aneb fyziální principy lékařských přístrojů
2. Fyzika a živé organismy
3. Termodynamika živých systémů
 
Mgr. Pavel Masopust:
1. Teorie relativity v běžném životě – ve světě s nízkou rychlostí světla
 
Mgr. Jan Nedoma:
1. Historie hledání mimozemských civilizací
2. Historie výzkumu Marsu
3. Historie výzkumu Měsíce
  Mgr. Jaroslav Jindra:
1. Lety do vesmíru
 

V případě, že by Vaše škola měla zájem o některou z nabízených přednášek, můžete získat podrobnější informace na následující kontaktní adrese.

Kontaktní adresa:

RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D., KOF FPE ZČU, Klatovská 51, 306 19 Plzeň, ( 019 / 7423776

e-mail: proksovj@kof.zcu.cz

 
Fakulta pedagogická   Západočeská univerzita 2. 6. 2023