logo_zcu  

Fakulta pedagogická

Oddělení fyziky

logo_kmt_of  
 
  Základní informace
    Historie fyziky na FPE
    Personální obsazení

  Studium
    Přijímací zkoušky
    Studijní materiály
    Otázky k dílčím zkouškám
    Dohoda s katedrou fyziky FAV
    Konzultační hodiny
    Souborné postupové zkoušky  
    Témata SVOČ
    Bakalářské a diplomové práce
    Státní závěrečné zkoušky
    Rigorózní zkoušky a titul PhDr.
    Doktorské studium
    Stránky doktorandi pro praxi
    Disertační práce

  Činnost oddělení
    Publikační činnost
    Projekty a granty
    Konference
    Mezinárodní spolupráce

  Akce oddělení
    Přednášky pro veřejnost
    Dny vědy
    Mladý Sisyfos
    Veletrh nápadů XIII
    
  Akreditace
    BC2003
    MGZŠ2003
    MGSŠ2003
    DR2003

  Další informace
    Odkazy
    Programy ke stažení

  Školská fyzika

  Fyzikální olympiáda

  Astronomická olympiáda

  
 

Rigorzn d FPE
Podmnky rigorznho zen na katede obecn fyziky
Okruhy z pedagogiky
Okruhy z psychologie
Okruhy z filozofie

Obhjen rigorzn prce

r. 2014
doc. Ing. Jaroslav Prcha, CSc., Ph.D. - DOWNLOAD
Mgr. Jana Rejlov - Badatelsk metoda ve vuce fyziky na zkladn kole: DOWNLOAD
r. 2011
Ing. Ota Khar - Vyuit katalog astronomickch objekt ve vuce: DOWNLOAD
Mgr. Vclav Kohout - Mezipedmtov vukov tma Barvy kolem ns: DOWNLOAD
Mgr. Lenka Pruskov - Projektov vuka ve fyzice na zkladn kole - "po stopch" astronom na naem zem do konce 16. stolet: DOWNLOAD
Mgr. Zuzana Sukov - Projektov vuka poznatk z astronomie ve stedokolsk fyzice se zamenm na oblast Keplerovch zkon: DOWNLOAD
r. 2010
Mgr. Hana Bretfeldov - Vuka fyziky k se specilnmi vzdlvacmi potebami na Z, 1. msto na celosttn souti rigorznch prac: DOWNLOAD
Mgr. Kateina Maunov - kovsk pedstavy a pojet uiva: DOWNLOAD
Mgr. Martin Tom - Nauka o dielektrikch ve stedokolsk fyzice a v zkladnm vysokokolskm kurzu, 2. msto na celosttn souti rigorznch prac: DOWNLOAD
Mgr. Vclav Mekan - Metodika tvoiv vuky fyziky na S: DOWNLOAD
r. 2009
Mgr. Zdeka Kielbusov - Motivizace a aktivizace ve vuce fyziky: Experimenty s plyny: DOWNLOAD
Mgr. Jaroslav Jindra - Experiment jako motivan prvek ve vuce mechaniky kapalin na zkladn kole: DOWNLOAD
Mgr. Pavel Kratochvl - Tvorba elektronickch model pro vuku fyziky - Vtzstv v celosttnm kole soute rigorznch prac: DOWNLOAD
r. 2008
Mgr. Jitka Soukupov - koln a volnoasov aktivity vedouc ke zvyovn zjm k o fyziku: DOWNLOAD
Mgr. Irena Vlachynsk - Historie a experiment jako motivan prvek ve vuce magnetismu: DOWNLOAD
Mgr. Tom Mohler - Coriolisova sla: DOWNLOAD
r. 2007
Mgr. Pavel Masopust - Monosti pota. podpory vuky fyziky: sthnout
Mgr. Jan Nedoma - Vyuit distann. vzdlvn pi vuce astronomie (Slunen soustava): DOWNLOAD
Mgr. Eva Grausov - vyuit multimedilnch prezentac ve vuce o planetch slun. soustavy na stedn kole: DOWNLOAD
Mgr. et Mgr. Jan Durpek - Modern termodynamika v chemickch a biologickch systmech
Mgr. Jana Drhov - Prezentace astronomickch poznatk s vyuitm programu Power Point
Mgr. Jakub Schwarzmeier - Potaov modelovn pohybu astronomickch objekt: DOWNLOAD
 
Fakulta pedagogická   Západočeská univerzita 2. 6. 2023