logo_zcu  

Fakulta pedagogická

Oddělení fyziky

logo_kmt_of  
 
  Základní informace
    Historie fyziky na FPE
    Personální obsazení

  Studium
    Přijímací zkoušky
    Studijní materiály
    Otázky k dílčím zkouškám
    Dohoda s katedrou fyziky FAV
    Konzultační hodiny
    Souborné postupové zkoušky  
    Témata SVOČ
    Bakalářské a diplomové práce
    Státní závěrečné zkoušky
    Rigorózní zkoušky a titul PhDr.
    Doktorské studium
    Stránky doktorandi pro praxi
    Disertační práce

  Činnost oddělení
    Publikační činnost
    Projekty a granty
    Konference
    Mezinárodní spolupráce

  Akce oddělení
    Přednášky pro veřejnost
    Dny vědy
    Mladý Sisyfos
    Veletrh nápadů XIII
    
  Akreditace
    BC2003
    MGZŠ2003
    MGSŠ2003
    DR2003

  Další informace
    Odkazy
    Programy ke stažení

  Školská fyzika

  Fyzikální olympiáda

  Astronomická olympiáda

  
 

Magisterské studium

Otázky ke státní závěrečné zkoušce magisterského studia pro SŠ
Otázky ke státní závěrečné zkoušce magisterského studia pro ZŠ

Navazující magisterské studium

Otázky ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studia pro SŠ
Otázky ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studia pro ZŠ
Otázky k metodické části zkoušky navazujícího magisterského studia pro SŠ
Otázky k metodické části zkoušky navazujícího magisterského studia pro ZŠ


Před přistoupením k ústní zkoušce musí uchazeč splnit písemnou část zkoušky s těmito podmínkami:

BodyKosmologie(4), Převodníky fyzikálních veličin(3), Přednášky z moderní fyziky(5), Užitá elektronika(4), Fyzika pevných látek(4)Kvantová fyzika(4), Teoretická mechanika(4), Statistická fyzika(4), Teorie pole a teorie relativity(4), Fyzika pevných látek(4)
Nutno pro splnění/Celkem11/2011/20


Bakalářské studium

Otázky k bakalářské zkoušce z fyziky (jedno- i dvouoborové studium; student si tahá jednu otázku)
Otázky k fakultativní bakalářské zkoušce z astronomie (student si tahá jednu otázku)
Otázky k fakultativní bakalářské zkoušce z metrologie (student si tahá jednu otázku)


Před přistoupením k ústní zkoušce musí uchazeč splnit písemnou část zkoušky s těmito podmínkami:

Bakalářské studium
BodyMechanika(5), Elektřina a magnetismus(5), Kmity, vlny, akustika(3), Termika(3),Optika(4),Atomová a jaderná fyzika(4), Elektronika(3), Astronomie(3)
Nutno pro splnění/Celkem15/30
 
Fakulta pedagogická   Západočeská univerzita 2. 6. 2023