logo_zcu  

Fakulta pedagogická

Oddělení fyziky

logo_kmt_of  
 
  Základní informace
    Historie fyziky na FPE
    Personální obsazení

  Studium
    Přijímací zkoušky
    Studijní materiály
    Otázky k dílčím zkouškám
    Dohoda s katedrou fyziky FAV
    Konzultační hodiny
    Souborné postupové zkoušky  
    Témata SVOČ
    Bakalářské a diplomové práce
    Státní závěrečné zkoušky
    Rigorózní zkoušky a titul PhDr.
    Doktorské studium
    Stránky doktorandi pro praxi
    Disertační práce

  Činnost oddělení
    Publikační činnost
    Projekty a granty
    Konference
    Mezinárodní spolupráce

  Akce oddělení
    Přednášky pro veřejnost
    Dny vědy
    Mladý Sisyfos
    Veletrh nápadů XIII
    
  Akreditace
    BC2003
    MGZŠ2003
    MGSŠ2003
    DR2003

  Další informace
    Odkazy
    Programy ke stažení

  Školská fyzika

  Fyzikální olympiáda

  Astronomická olympiáda

  
 

Atomová a jaderná fyzika

PPT prezentaceautor: Karel Rauner            Atomová a jaderná fyzika - první část [10,5 MB]
            Atomová a jaderná fyzika - druhá část [15,5 MB]
 

animace k první části (ZIP archiv - nutno rozbalit do adresáře          k atomjad1.ppt!) [45 MB]
animace ke druhé části (ZIP archiv - nutno rozbalit do                     adresáře k atomjad2.ppt!) [108 MB]


            zesílení tranzistoruOptika
PPT prezentaceautor: Jitka Prokšová


            Teorie barevného vidění [0,7 MB]
            Zobrazení předmětů zrcadly a čočkami [1,5 MB]
            Metody měření rychlosti světla [0,5 MB] 

Programovatelný generátor harmonického napětí pro zvukové karty

autor: Josef Petřík

  Gener.rtf (5,3 MB) - podrobný popis programu

  Gener.zip (160 kB) - komprimovaný soubor gener.doc

  Progrgen.exe (410 kB)

Program pro demonstraci Ohmova akustického zákona a funkce elektronického hudebního nástroje pracujícího metodou aditivní syntézy

autor: Josef Petřík

  Syntezat.rtf (11,1 MB) - podrobný popis programu

  Syntezat.doc (5,6 MB) - podrobný popis programu

  Syntezat.zip (120 kB) - komprimovaný popis

  Syntezator1.exe (210 kB) 

  Syntezator3.exe (250 kB)

Program pro let balónem

autoři: Karel Rauner a Petr Mařík 

  Balon.rtf (4,5 MB) - článek s popisem programu

  Balon.doc (330 kB) - článek s popisem programu

  Balon2.zip (93 kB) - komprimovaný článek

  Balon.exe (210 kB) 

  Balon.zip (250 kB)

Simulace Millikanova pokusu

autoři: Martin Švec, Alois Vaněk (Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem) 

  Millikan.rtf (18 MB) - článek s popisem programu

  Millikan.doc (1,6 MB) - článek s popisem programu

  millikan.zip (1,4 MB) - komprimovaný článek

  milldemo.fm (6 kB) - model pro program Famulus

  milldemo.zip (2 kB)

Animace posouvání nábojových balíků

autor: Karel Rauner

  hrebeny.gif (1,1 MB) - animovaný gif

  hrebeny.avi (1 MB) - video divX5

 


Model atomu vodíku

autor: Karel Rauner

  atomh.exe (428 kB)

 


Měření se zvukovou kartou SB EXTIGY USB!

(měření vyžaduje měřící jednotku MJ3 nebo MJ3+100k)

autor: Josef Petřík

  A_D_L_R_G_Z_MJ3_100k.exe

  A_oscL_R_AUDIGY_LineIn_U_I100k.exe

  A_oscL_R_AUDIGY_LineIn_U_U2.exe

  A_oscL_R_SbLive_LineIn_DIGI.exe

  D_L_R_G_Z_U_U.exe

  oscL_R_UNI_LineIn_SAM_XY4.exe

  ROT_CIVKA1.exe

Měření se zvukovou kartou SBLive!Value

(měření vyžaduje měřící jednotku MJ3 nebo MJ3+100k)

autor: Josef Petřík

  D_L_R_G_Z_MJ3.exe

  diskretni_filtr_UNI.exe

  oscL_R_SbLive_LineIn_DIGI.exe

  oscL_R_SbLive_LineIn_U_I.exe

 
Fakulta pedagogická   Západočeská univerzita 2. 6. 2023