logo_zcu  

Fakulta pedagogická

Oddělení fyziky

logo_kmt_of  
 
  Základní informace
    Historie fyziky na FPE
    Personální obsazení

  Studium
    Přijímací zkoušky
    Studijní materiály
    Otázky k dílčím zkouškám
    Dohoda s katedrou fyziky FAV
    Konzultační hodiny
    Souborné postupové zkoušky  
    Témata SVOČ
    Bakalářské a diplomové práce
    Státní závěrečné zkoušky
    Rigorózní zkoušky a titul PhDr.
    Doktorské studium
    Stránky doktorandi pro praxi
    Disertační práce

  Činnost oddělení
    Publikační činnost
    Projekty a granty
    Konference
    Mezinárodní spolupráce

  Akce oddělení
    Přednášky pro veřejnost
    Dny vědy
    Mladý Sisyfos
    Veletrh nápadů XIII
    
  Akreditace
    BC2003
    MGZŠ2003
    MGSŠ2003
    DR2003

  Další informace
    Odkazy
    Programy ke stažení

  Školská fyzika

  Fyzikální olympiáda

  Astronomická olympiáda

  
 

Převodníky

Návody k prvním úlohám
Návody k druhým úlohám

Astronomie

Doplňující dokumenty pro astronomii
Otázky ke zkoušce z astronomie

Astronomické praktikum

Podmínky k zápočtu (PDF) pro ZS 2008

Atomová a jaderná fyzika

Atomová a jaderná fyzika (studijní materiál)
Model atomu vodíku (program)

Elektřina a magnetismus

Cvičení z elektřiny a magnetismu

Fyzika a internet

Stránky věnované předmětu fyzika a internet

Fyzika pro přírodní vědy

aktuální informace o FPV najdete v Coursewaru: moje.zcu.cz/wps/portal/predmety/kof/fpv, je třeba se pak přihlásit!

           Přehled témat přednášek

           Zajímavé jevy atmosférické optiky
           Optické klamy a teorie barevného vidění
           Fyziologie oka aneb co ještě nevíme o oční čočce?
           Základní poznatky z optiky
           Základy rovnovážné termodynamiky

           Mechanika
           Dynamika
           Vektory v geometrii a ve fyzice
           Optika — sylabus
           Dynamika 2
           webové stránky Přírodovědných studií

Fyzikální praktikum

Titulní stránka fyzikálního praktika
Ověření Ampérova zákona na proudových vahách
Měření magnetické susceptibility paramagnetik Gouyho metodou
Měření magnetostrikce
Studium vlastností permanentního magnetu
Měření magnetické indukce zemského magnetického pole
Modelování časově proměnných dějů na analogovém počítači
Centimetrové elektromagnetické vlny
Zobrazení hysterézní smyčky feromagnetika pomocí osciloskopu
Měření rychlosti zvuku ve vzduchu rezonanční metodou
Měření magnetické susceptibility nevodivých paramagnetik pomocí změny frekvence oscilátoru.

Matematika

Příklady z matematiky 1 soubor ke stažení (primpf1.doc)
Příklady z matematiky 2 soubor ke stažení (primpf2.doc)
Příklady z matematiky 3 soubor ke stažení (primpf3.doc)
Příklady z matematiky 4a soubor ke stažení (primpf4a.doc)
Příklady z matematiky 4b soubor ke stažení (primpf4b.doc)
Příklady z matematiky 5 Soubor ke stažení (primpf5.doc)
Příklady z matematiky 6 Soubor ke stažení (primpf6.doc)
Příklady z matematiky 7 Soubor ke stažení (primpf7.doc)
Příklady z matematiky 8 Soubor ke stažení (primpf8.doc)

Mechanika 1

aktuální informace o MCH1 najdete v Coursewaru: moje.zcu.cz/wps/portal/predmety/kof/mch1, je třeba se pak přihlásit!
Podmínky k zápočtu, témata, obsah a termíny kontrolních prací (doc)
Průběžné výsledky (doc)
Příklady z kinematiky hmotného bodu (doc)
Příklady na derivace (doc)
Příklady na integrály (doc)
Opakování kinematiky ze SŠ + info (doc)
Řešené příklady z kinematiky (jpg): 1, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Kinematika hmotného bodu I - zadání (doc)
Kinematika hmotného bodu II - zadání (doc)

Optika

Příklady z optiky Soubor ke stažení (optpri.doc)

Kmity vlny

(akustika_kmity_1_2009.ppt)
(Akustika_úvod_2009.ppt)
(hudební_zvuk_tón_2009.ppt)
(rázy_lissajouse_2009.ppt)
(skládání_ss_kmitů_2009.ppt)
(tlumené_a_nucené_kmity_2009.ppt)
(VLNY_2009_2.ppt)
(VLNY_2009_1.ppt)

Teorie pole


Výsledky zápočtového testu (aktualizace 16. 5. 2007) (.doc)

Termodynamika

Entropie v rovnovážné termodynamice
Entropie v nerovnovážných soustavách
Měření teploty
Základy meteorologie
Odkazy

Vektorová analýza


Výsledky zápočtových testů (.doc)
 
Fakulta pedagogická   Západočeská univerzita 2. 6. 2023