logo_zcu  

Fakulta pedagogická

Oddělení fyziky

logo_kmt_of  
 
  Základní informace
    Historie fyziky na FPE
    Personální obsazení

  Studium
    Přijímací zkoušky
    Studijní materiály
    Otázky k dílčím zkouškám
    Dohoda s katedrou fyziky FAV
    Konzultační hodiny
    Souborné postupové zkoušky  
    Témata SVOČ
    Bakalářské a diplomové práce
    Státní závěrečné zkoušky
    Rigorózní zkoušky a titul PhDr.
    Doktorské studium
    Stránky doktorandi pro praxi
    Disertační práce

  Činnost oddělení
    Publikační činnost
    Projekty a granty
    Konference
    Mezinárodní spolupráce

  Akce oddělení
    Přednášky pro veřejnost
    Dny vědy
    Mladý Sisyfos
    Veletrh nápadů XIII
    
  Akreditace
    BC2003
    MGZŠ2003
    MGSŠ2003
    DR2003

  Další informace
    Odkazy
    Programy ke stažení

  Školská fyzika

  Fyzikální olympiáda

  Astronomická olympiáda

  
 
Otázky ke zkoušce Převodníky fyzikálních veličin
Otázky ke zkoušce ze statistické fyziky
Otázky ke zkoušce z astronomie
Otázky ke zkoušce z atomové a jaderné fyziky
Otázky ke zkoušce z elektroniky
Otázky ke zkoušce z optiky
Otázky ke zkoušce z teoretické mechaniky
Otázky ke zkoušce z termodynamiky
Otázky ke zkoušce z elektroniky pro metrology
Otázky ke zkoušce z kmity, vlny, akustika
Otázky ke zkoušce z elektřiny a magnetismu
Otázky ke zkoušce z mechaniky pro 1. ročník ZŠ a SŠ
Otázky ke zkoušce z Kvantové teorie
Otázky ke zkoušce z teorie elektromagnetického pole a teorie relativity
Požadavky ke zkoušce z vybraných partií moderní fyziky
Otázky ke zkoušce z Didaktické fyziky 1 - ZŠ, SŠ
Otázky ke zkoušce z Didaktické fyziky 2 - ZŠ
Otázky ke zkoušce z Didaktické fyziky 2 - SŠ
 
Fakulta pedagogická   Západočeská univerzita 2. 6. 2023