logo_zcu  

Fakulta pedagogická

Oddělení fyziky

logo_kmt_of  
 
  Základní informace
    Historie fyziky na FPE
    Personální obsazení

  Studium
    Přijímací zkoušky
    Studijní materiály
    Otázky k dílčím zkouškám
    Dohoda s katedrou fyziky FAV
    Konzultační hodiny
    Souborné postupové zkoušky  
    Témata SVOČ
    Bakalářské a diplomové práce
    Státní závěrečné zkoušky
    Rigorózní zkoušky a titul PhDr.
    Doktorské studium
    Stránky doktorandi pro praxi
    Disertační práce

  Činnost oddělení
    Publikační činnost
    Projekty a granty
    Konference
    Mezinárodní spolupráce

  Akce oddělení
    Přednášky pro veřejnost
    Dny vědy
    Mladý Sisyfos
    Veletrh nápadů XIII
    
  Akreditace
    BC2003
    MGZŠ2003
    MGSŠ2003
    DR2003

  Další informace
    Odkazy
    Programy ke stažení

  Školská fyzika

  Fyzikální olympiáda

  Astronomická olympiáda

  
 
Vedoucí oddělení
PhDr. Pavel Masopust, Ph.D.
    email: pmasop@kmt.zcu.cz

Interní učitelé
Dr. Josef Kepka, CSc.
    proděkan Fakulty pedagogické ZČU v Plzni,
    vedoucí Střediska pedagogické praxe Fakulty pedagogické ZČU v Plzni,
    tiskový mluvčí Fakulty pedagogické ZČU v Plzni
    tel.: +420 377 636 304, email: kepka@kof.zcu.cz
PhDr. Zdeňka Kielbusová
    tel.: +420 377 636 312, email: kielbus@kof.zcu.cz
PhDr. Pavel Masopust, PhD.
  tel: +420 377 636 321   email: pmasop@kof.zcu.cz
RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D.
    tel.: +420 377 636 307, email: proksovj@kof.zcu.cz
RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
    tel.: +420 377 636 303, email: randam@kof.zcu.cz
PhDr. Pavel Masopust, PhD.
  tel: +420 377 636 321   email: pmasop@kof.zcu.cz
Doc. Dr. Ing. Karel Rauner
  tel: +420 377 636 314   email: rauner@kof.zcu.cz
PhDr. Pavel Kratochvíl
    email: kratinek@kof.zcu.cz

Externí učitelé
prof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc., FAV ZČU Plzeň
    email: vlcek@kfy.zcu.cz
prof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc., FAV ZČU Plzeň
doc. RNDr. Martin Šolc, CSc., MFF UK Praha,
    email: Martin.Solc@mff.cuni.cz
doc. Ing. Josef Zicha, CSc., FS ČVUT Praha,
    email: zicha@fsih.cvut.cz
doc. RNDr. Jan Slavík, CSc., FAV ZČU Plzeň
    email: slavik@kfy.zcu.cz
PhDr. Ing. Ota Kéhar, Ph.D.
    email: kehar@kmt.zcu.cz
Mgr. Josef Veselý, Gymnázium J. Vrchlického Klatovy
    email: jvesely@gymkt.cz
Mgr. Marek Česal,
    email: mcesal@kof.zcu.cz
Mgr. Jiří Kohout, Ph.D.
    email: jkohout4@kmt.zcu.cz
 
Fakulta pedagogická   Západočeská univerzita 2. 6. 2023