logo_zcu  

Fakulta pedagogická

Oddělení fyziky

logo_kmt_of  
 
  Základní informace
    Historie fyziky na FPE
    Personální obsazení

  Studium
    Přijímací zkoušky
    Studijní materiály
    Otázky k dílčím zkouškám
    Dohoda s katedrou fyziky FAV
    Konzultační hodiny
    Souborné postupové zkoušky  
    Témata SVOČ
    Bakalářské a diplomové práce
    Státní závěrečné zkoušky
    Rigorózní zkoušky a titul PhDr.
    Doktorské studium
    Stránky doktorandi pro praxi
    Disertační práce

  Činnost oddělení
    Publikační činnost
    Projekty a granty
    Konference
    Mezinárodní spolupráce

  Akce oddělení
    Přednášky pro veřejnost
    Dny vědy
    Mladý Sisyfos
    Veletrh nápadů XIII
    
  Akreditace
    BC2003
    MGZŠ2003
    MGSŠ2003
    DR2003

  Další informace
    Odkazy
    Programy ke stažení

  Školská fyzika

  Fyzikální olympiáda

  Astronomická olympiáda

  
 
 1. Rozsáhlá spolupráce s katedrou didaktiky fyziky Univerzity v Erlangenu (Prof. Dr. Jan-Peter Meyn). Jde zejména o tyto aktivity:
  • Krátkodobé pobyty vyučujících
  • Výměnné pobyty studentů
  • Vzájemné publikace ve sbornících a časopisech
  • Účast na kolokviích a letních školách
  • Účast na konferencích a seminářích

 2. Spolupráce s Institutem pro výzkum didaktiky a historie přírodních věd Univerzity Claude Bernard v Lyonu (Prof. Françoise Khantine-Langlois). Jde zejména o tyto aktivity:
  • Krátkodobé pobyty vyučujících
  • Výměnné pobyty studentů
  • Vzájemné publikace ve sbornících a časopisech

 3. Spolupráce s Univerzitou v Nitře:
  • při distribuci a propagaci časopisu Školská fyzika
  • při řešení výzkumného úkolu v oblasti didaktiky fyziky (postavení učitelů fyziky a oblíbenosti fyziky u žáků)

 4. Účast pracovníků na významných zasedáních didaktické sekce Deutsche physikalische Gesselschaft:
  • rok 2004 Düsseldorf - Jitka Prokšová, Gerhard Höfer, Josef Petřík
  • rok 2003 Augsburg - Jitka Prokšová
  • rok 2001 Lipsko - Václav Havel, Josef Petřík
  • rok 2000 Brémy - Václav Havel, Gerhard Höfer

 5. Aktivní účast na konferenci Physics on Stage:
  • Karel Rauner, 2000, CERN, Švýcarsko/Francie
  • Jan Duršpek, 2007, Grenoble, Francie

 
Fakulta pedagogická   Západočeská univerzita 2. 6. 2023